Liittyminen jäseneksi

Kerhon jäseneksi voivat liittyä kaikki pääkaupunkiseudun proviisorit. Jäsenyys on maksuton, mutta toimintaa voi tukea kahden euron kannatusmaksulla Proviisorikerhon järjestämissä tapahtumissa.

Liity jäseneksi Helsingin Proviisorikerhoon lähettämällä yhteystietosi allaolevalla lomakkeella tai osoitteeseen proviisorikerho (at) gmail.com!Tietosuojaseloste – jäsenrekisteri

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Laatimispäivämäärä 25.05.2018

Viimeisin muutos 25.05.2018


 1. Rekisterinpitäjä

Helsingin Proviisorikerho

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jäsenrekisterivastaava

proviisorikerho@gmail.com

 1. Rekisterin nimi

Helsingin Proviisorikerhon jäsenrekisteri

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) 11§ vaatima jäsenrekisterin ylläpito, sekä ylläpitää kerhon jäsenien yhteystietoja.

 1. Kerhon agenda

Helsingin Proviisorikerho on pääkaupunkiseudulla toimivien proviisoreiden rekisteröimätön yhdistys. Kerhon toiminnan tavoitteena on järjestää tapahtumia proviisoreita kiinnostavista aiheista sekä lisätä proviisoreiden kollegiaalisuutta ja verkostoitumista.

 1. Rekisterin tietosisältö

Pakolliset: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite.

Valinnaiset: osoite, puhelinnumero, työpaikka.

Rekisterissä ei säilytetä kerhoon kuulumattomien henkilöiden tietoja, vaan nämä poistetaan, mikäli jäsenyys puretaan.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan kerhoon liittyviltä ja jo liittyneiltä jäseniltä www-lomakkeella http://www.helsinginproviisorikerho.fi/jaseneksi sekä sähköpostitse proviisorikerho@gmail.com

 1. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa kolmannen osapuolen internet-palvelimilla (Googlen pilvipalvelut esim. Gmail, Drive, Docs, Sheets). Rekisterin salaus toteutetaan Helsingin Proviisorikerhon salasanalla. Tiedot eivät ole luettavissa muiden kuin Helsingin Proviisorikerhon vastuuhenkilöiden toimesta. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteriin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa henkilölle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. Rekisterin tietojen säilytysaika

Rekisterissä säilytetään vain niiden henkilöiden tietoja, jotka ovat Helsingin Proviisorikerhon jäseniä. Kerhosta eronneiden tai erotettujen henkilöiden tiedot poistetaan rekisteristä kohtuullisen ajan kuluessa viimeistään kuukauden päästä eroamis- tai erottamispäätöksestä.